Miljöutskott BI Väst

Miljöutskottet är ett regionalt nätverk bestående av sakkunniga företrädare för medlemmar och bransch som diskuterar gemensamma frågor, på lokal och regional nivå. Utskottets vision är att bidra till att öka kunskapen om ett miljömässigt hållbart byggande för kommande generationer.

Mål: Att bidra till ett resurseffektivt byggande med lite påverkan på miljö och klimat.

Syfte: Utveckla, höja medlemmarnas kunskap och medvetenhet.

Möten år 2019:
14 januari
18 mars
20 maj
26 augusti
23 september
11 november

Detta arbetar vi med just nu

  • Uppdatering av Miljöplan
  • Kompetenskartläggning av miljöansvar i projekten
  • Energisparande i byggskedet (FoU-Väst) I samarbete med FoU Väst ska vi ta fram åtgärder och metoder för att minska energiåtgången under byggtiden.

Medlemmar i utskottet, se medlemmar(pdf)

Vi vill bli fler! Hör av dig!

Behöver du hjälp? 

Är det någon miljöfråga som du, som BI-medlem, vill att vi tittar närmare på? Saknar du information inom något område? Fråga oss! 

skriv ut

Är du medlem i BI i någon av byggföreningarna i region väst och intresserad av miljöfrågor, hör av dig till Pernilla Irewährn

 miljocheck.jpg


Miljökrav i projekt o mall för miljöplan


GENOMFÖRA AKTIVITETER

Här hittar aktiviteter som miljöutskottet har genomfört


PROTOKOLL MILJÖUTSKOTTET


Energi & Miljö

Publikationer