Hela byggbranschens säkerhetsutbildning

Säkerhet

Sveriges Byggindustrier vill med fokusområdet SÄKERHET betona att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi vill arbeta för en nollvision vad gäller olyckorna. Sveriges Byggindustrier arbetar för att höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs och förhindras.

Arbetet inom Säkerhet handlar om att

  • öka kunskaperna och kompetensen vad gäller säkerhetsfrågorna, 
  • förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare  samt 
  • få säkerhetsfrågorna brett förankrade i hela byggbranschen. 

För att skapa säkra arbetsplatser krävs att alla på en arbetsplats bidrar i säkerhetsarbetet och

  • Tänker på sitt eget arbetsmiljöansvar och tar det på allvar; tänker på att genom att skydda sig själv skyddar man också andra
  • Följer ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använder angivna skyddsanordningar samt föreskriven skyddsutrustning
  • Inte tar några genvägar i arbetet som riskerar säkerheten
  • Uppmärksammar arbetsledningen eller skyddsombud på brister på arbetsplatsen så att bristerna kan rättas till så fort det går
  • Uppmanar andra kollegor på arbetsplatsen att arbeta säkert, samt
  • Uppmuntrar och uppskattar skyddsombudens skyddsarbete på arbetsplatsen

Säkerhetsarbetet drivs även i samverkan med branschens fackliga organisationer med en stor förhoppning om att parterna ska kunna skapa en samsyn på säkerhetsfrågorna och därmed tillsammans ge frågorna högsta prioritet.

Läs mer om det partsgemensamma arbetet >

Att öva för en säkrare arbetsplats

Ett sätt att skapa beredskap är att genom verklighetstrogna övningar öka medvetenheten och kunskapen om att olyckor faktiskt kan ske på den egna arbetsplatsen. I ett pilotprojekt har säkerhetsföretaget Onsitus tillsammans med Sveriges Byggindustrier och tre byggföretag, med stöd av SBUF, utvecklat ett koncept för att öva inför det oväntade. Projektet har hittills resulterat i två filmer från SBUF: 

SBUF informerar om Nödlägesövning VNB Byggproduktion

SBUF informerar om Nödlägesövning OF Bygg

Nyheter
2019-09-17

Tema Säkerhetskultur på årets arbetsmiljökonferens

Den 25 september håller Sveriges Byggindustrier sin årliga arbetsmiljökonferens på Arlanda flygplats. Årets tema är Säkerhetskultur. Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare i Syd, svarar på 3 snabba:

Läs mer
2019-08-15

Strax dags för invigning av byggbranschens Säkerhetspark

Byggbranschens gemensamma Säkerhetspark invigdes måndagen den 7 oktober utanför Arlanda flygplats i Stockholm. Parken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att träna på säkerhet. Björne Karlsson, verksamhetsledare för Säkerhetsparken berättar mer:

Läs mer
2019-08-06

Skanska ställer krav på säkerhetsutbildning

Som ett led i att öka säkerheten har Skanska beslutat att alla som arbetar på företagets byggarbetsplatser, inklusive underleverantörer och utländska medborgare, ska genomgå byggbranschens gemensamma säkerhetsutbildning, Safe Construction Training.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut