Invigning_Sakerhetsparken.png
Sveriges första Säkerherhetspark för byggbranschen invigdes den 7 oktober 2019 vid Arlanda flygplats.
foto: rosie alm

Byggbranschens Säkerhetspark

Sveriges första gemensamma Säkerhetspark för byggbranschen invigdes den 7 oktober 2019 vid Arlanda flygsplats utanför Stockholm. 

- Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Sveriges Byggindustrier. Säkerhetsparken blir ett viktigt verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Parken har en total yta på 15 000 kvadratmeter. I dagsläget finns 15 olika scenarier inom allt från arbete till hög höjd till asbest, säker schakt och ergonomi. Stationerna kan anpassas efter behov för att träna en uppsjö olika riskmoment.

- Säkerhetsparken är en efterlängtad samlingsplats för branschen, där vi tillsammans övar, tränar och vidareutvecklar säkerhetsmedvetandet. En stor del av säkerheten sitter i det egna beteendet och att praktiskt träna på säkerhet vet vi är betydelsefullt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige. 

Säkerhetsparken är en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I ledningsgruppen sitter: Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar'n i Skåne. Ramudden. Håll Nollan. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet.

Vill din organisation vara med och bidra?

Byggbranschens Säkerhetspark bedrivs som en förening, där medlemmarna kan engagera sig och påverka skapandet av parken på flera sätt.

Medlemmarna kan till exempel delta i utformningen av våra tränings­stationer och bidra med knowhow, maskiner eller annan utrustning, goda idéer eller finansiellt stöd. Medlem­skapet erbjuds i olika nivåer för att passa olika aktörer i varierande storlek och inriktning.

Byggbranschens Säkerhetspark samordnas med Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet.

Vill du också vara med och utveckla Sveriges första träningspark för ökad säkerhet på våra byggarbetsplatser?

Kontakta:

Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö och säkerhet,
berndt.jonsson@ sverigesbyggindustrier.se, mobil 070 - 629 01 93.

Björne Karlsson, verksamhetsledare för Säkerhetsparken, bjorne.karlsson@sverigesbyggindustrier.se, mobil 070 - 775 33 22.

Välkommen till Byggbranschens Säkerhetspark!

skriv ut

Kontaktperson för intresserade samarbetspartners är 
Berndt Jonsson, regionchef BI Södra Norrland tillika nationell samordnare för fokusområdet Säkerhet
epost, mobilnr 0706-29 01 93.


folder2019.png

Folder om Byggbranschens Säkerhetspark


Adress:
Byggbranschens Säkerhetspark
Kolstavägen 16
Märsta