Byggbranschens nya säkerhetsutbildning
En säker arbetsplats - webbutbildning

Byggbranschens säkerhetsutbildning

Byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området och ett krav för att arbeta vid byggarbets­platser i Sverige. 

Kursen fungerar utmärkt som säker­hetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar. 

Den första webbaserade säkerhetsutbildningen En säker arbetsplats har genomförts av ca 7000 personer och nu är det dags att ta nästa steg. 

Företrädare för före­tagen i byggbranschen är överens om att säkerhet och arbetsmiljö ska prioriteras och att arbetet med att höja den generella säkerhetsnivån ska fortsätta. Den nya kursen har därför en ännu bredare förankring i branschen och har arbetats fram av Sveriges Bygg­industrier i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. 

Byggbranschens nya säkerhetsutbildning ska vara gemensam för hela branschen. Att den är gemensam har flera fördelar;

  • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor.
  • En gemensam lägsta acceptabla kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser.
  • Ökad kostnadseffektivitet eftersom introduktions­utbildningen gäller hos alla.
  • Tydligare och enklare hantering för kunder och alla som är verksamma i entreprenörskedjan.
  • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer.

Utbildningen kan förstås kompletteras med företags- eller objektspecifika säkerhetsintroduktioner eller företagsinterna fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.

Förvaltare och utbildningsgivare är Entreprenörs­skolan inom Sveriges Byggindustrier. Entreprenörs­skolan ansvarar för årliga revideringar av utbildningen. En engelsk version kommer under hösten 2017.

Registrering i ID06 Kompetensdatabas
ID06 Kompetensdatabas har under året lanserats av ID06 AB. Databasen lagrar utbildningsbevis för personer med ID06-kort. Detta gäller även denna utbildning. 

Till utbildningen: www.safeconstructiontraining.se

Se trailern

 

skriv ut

Informationsblad i pdf-format


KONTAKT

Berndt Jonsson, projektledare En säker arbetsplats