Det partsgemensamma arbetet

Under 2012 års avtalsrörelse enades Sveriges Byggindustrier och flera andra arbetsgivarorganisationer med Byggnads, Seko och andra fackförbund - totalt 14 organisationer - om att inleda ett gemensamt och kraftfullt arbete kring säkerhetsfrågorna med ett yttersta mål att uppnå säkra arbetsplatser där ingen omkommer eller skadas. 

Den 17 april 2012 gick startskottet för det partsgemensamma arbetet med föreläsningar och paneldebatt kring angelägna säkerhetsfrågor. Läs mer här

Några gemensamma seminarier arrangerades också under 2013. 

En säker arbetsplats - din och min arbetsmiljö

Med denna skrift vill vi öka ditt engagemang i och dina kunskaper om arbetsmiljöfrågorna genom att redogöra för några av de viktigaste delarna i ett bra arbetsmiljöarbete.

Här får du också veta var du kan få mer hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet via länkar till några informativa hemsidor.

skriv ut

 SAM_2013-1.png