hallnallan.png

Byggbranschen ska stoppa olyckorna med satsningen Håll nollan

13 företag och organisationer har startat Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, där en stor del av den svenska byggsektorn är representerad. 
Håll Nollans vision är att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna. 

För att uppnå visionen står fyra huvudsakliga intresseområden i fokus:

  • Ledarskap och kultur
  • Kunskap och kompetens
  • Gemensamma arbetssätt och standarder 
  • Kravställning och uppföljning

Arbetet inom respektive intresseområde kommer att drivas av olika arbetsgrupper med representanter från medlemsorganisationerna.
Förhoppningen är att många fler företag och organisationer ska vilja vara med.

www.hallnollan.se finns mer information – om vilka som är med i Håll Nollan i dag och hur man som företag eller organisation kan ansluta sig.

skriv ut