Referensmätningar kvartsdamm

SBUF-projekt:
Referensmätning för kvarts vid ROT-arbeten inom byggindustrin 

Pågår: 2017-04-01 – 2018-05-31

Sammanfattning: Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då kvartshaltigt damm bildas. Att exponeras för kvarts innebär flera allvarliga hälsorisker som att utveckla silikos, cancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom men också hjärt- och kärlsjukdomar samt reumatiska sjukdomar. Byggnadsarbetare är en yrkeskategori som löper stor risk att exponeras för kvarts. Läs mer om projektet här

skriv ut