Risker med handverktyg

Användningen av handverktyg orsakar varje år både olyckor och sjukdomar på våra arbetsplatser för bygg- och anläggningsarbeten. 

Den vanligaste orsaken till olycksfall inom byggverksamhet är förlorad kontroll över handverktyg, till exempel kniv, såg, spikpistol eller borrmaskin. Användning av tunga och/eller vibrerande handverktyg innebär dessutom en risk för belastnings- och vibrationsskador. Handverktyg som används för bilning, borrning, sågning m.m. av sten och betong ger även upphov till damm som kan vara farligt att inandas och leda till olika allvarliga lungsjukdomar.

Risker med handverkyg och vibrationsskador var vårt tema på Säkerhetsdagen 2018.


 


skriv ut