Byggbranschens säkerhetsdag
Sveriges Byggindustriers vision är noll olyckor på våra byggarbetsplatser. Genom att öka medvetandet om riskerna vill vi bidra till en medveten säkerhetskultur på våra medlemsföretag. Kunskap räddar liv!

Byggbranschens säkerhetsdag

Sveriges Byggindustrier arrangerar varje år sedan 2015 en särskild Säkerhetsdag kring den 28 april (som är den Internationella arbetsmiljödagen) där vi på olika sätt vill skapa uppmärksamhet kring säkerheten på våra byggarbetsplatser. 

Säkerhetsdagen genomförs av Sveriges Byggindustrier och medlemsföretagen på olika vis runt hela landet. Vi anordnar seminarier och pressmöten, företagsträffar och skolbesök. Många av våra medlemsföretag passar också på att samla sina medarbetare för samtal och utbildningar. 

Varje Säkerhetsdag har ett eget angeläget tema och Sveriges Byggindustrier tillhandahåller varje år diskussionsunderlag med exempel på hur man kan arbeta vidare för att öka säkerheten. 2018 fokuserade vi till exempel på Risker med handverktyg. Tidigare teman har varit Risker med fordon och Fallolyckor.

Vi rekommenderar alla våra medlemsföretag att samla sina medarbetare och avsätta en stund för att utifrån bl.a. diskussionsunderlagen diskutera hur var och en kan bidra till en säker arbetsplats. Reflektera över olyckor som skett och hur de hade kunnat undvikas. Gör gärna detta i samband med t.ex. ett start- eller byggmöte eller en skyddsrond.

Sveriges Byggindustriers vision är noll olyckor på våra byggarbetsplatser. Genom att öka medvetandet om riskerna vill vi bidra till en medveten säkerhetskultur på våra medlemsföretag. Kunskap räddar liv!

Tidigare års diskussonsunderlag:

dialog.png    fornollolyckor.JPG    dialog2017-1.png  

2015                                 2016                                 2017

Dialog_A4_2018-1.png    fornollolyckor2019.PNG 

2018                                 2019

skriv ut