Tillsammans mot 0 olyckor

Tillsammans mot 0 olyckor - branschsamarbete för arbetsmiljöfrågor

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen är ett projekt som Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen driver. Syftet är att nå visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Överenskommelsen presenterades och undertecknades på Anläggningsdagen 2014. Avsiktsförklaringen och tillhörande handlingsplan formades ur det stora underlaget med förslag som samlades in vid Arbetsmiljöforum och Stand down, två stora arrangemang som genomfördes under Trafikverkets säkerhetsår 2013-2014. Handlingsplanen omfattar 16 aktiviteter inom områdena Säkerhetskultur, Gemensamma arbetssätt samt Kontrakt och uppföljning.

Projektet Tillsammans mot 0 olyckor har drivits i samarbete mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen (STD). Syftet har varit att tillsammans ta ett första avgörande steg framåt med sikte på visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Sammanfattning av arbete och resultat kan nu läsas här, på Trafikverkets och STD-företagens webbplatser för respektive aktiviteter som organisationerna haft huvudansvaret för att driva. Länkar finns även mellan sidorna för åtkomst till samtliga resultat.

God säkerhetskultur med aktivt
ledar- och medarbetarskap

Proaktiva gemensamma arbetssätt
och aktiv riskhantering

Tydliga kontraktskrav och uppföljning

Vår gemensamma avsiktsförklaring är:
"Vid utgången av 2016 ska vi tillsammans ha genomfört denna handlingsplan som vi starkt tror kommer bidra på vägen mot vår gemensamma 0-vision."

Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch!

skriv ut