Sveriges Byggindustrier 
Norra Norrland

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Norra Norrland. Vi verkar genom två byggföreningar med kontor i Luleå och Umeå. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och i övriga regioner.

REGIONALA KONTAKTER

Regionchef region Norra Norrland
Umeå
Företagsrådgivare/administratör
Umeå
Lokal chef Västerbotten, arbetsmiljörådgivare
Umeå
Företagsrådgivare arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning
Luleå
Lokal chef och föreningsansvarig
Luleå
Företagsrådgivare löne- och avtalsfrågor
Luleå