Foto: Emelie Asplund
- Det är positivt för regionen, säger Ann-Sofie Lind, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor i region Väst.
Foto: Emelie Asplund
2020-01-16

Golvläggarutbildningen till Bräckegymnasiet i Göteborg

Branschskolan för golvläggare har flyttats från Stockholms byggtekniska gymnasium till Bräckegymnasiet i Göteborg. Utbildningen i Göteborg är redan sökbar.

- Det är positivt för våra medlemsföretag i regionen, säger Ann-Sofie Lind, kompetensförsörjningsansvarig på Sveriges Byggindustrier region Väst.

Vilka direkta fördelar ser du?
- Kvaliteten på golvutbildningen höjs ytterligare ett snäpp. För yrkesinriktningarna inom bygg är branschskolor mycket värdefulla och effektiva.

Vad kan medlemsföretagen göra för att stötta?
- Det här blir ett utmärkt tillfälle för våra medlemsföretag i golvbranschen att engagera sig och involvera sig i grundutbildningen. På så sätt bidrar man till att stärka utbildning och säkra kompetenspåfyllning inför framtiden.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Bracke2.png