Organisation

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Förbundet Sveriges Byggindustrier organiserar ca 3.600 arbetsgivare i 25 lokala byggföreningar organiserade i 6 geografiska regioner (se kartan till höger).
Läs mer under Förbundet i menyn.

Bransch- och arbetsgivarfrågorna sköts av servicebolaget Sveriges Byggindustrier Service AB. Servicebolagets organisation följer i stort sett förbundets organisation, med 25 lokala kontor uppdelade på 6 regioner. Ett nationellt kansli finns i Stockholm.
Läs mer under Servicebolaget i menyn.

skriv ut

 

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

HoverMap Inställningar (id: hovermap):

Norra norrland (url):

/norranorrland

Södra norrland (url):

/sodranorrland

Mellan (url):

/mellan

Väst (url):

/vast

Öst (url):

/ost

Syd (url):

/syd