AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

AB 04 är avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen. AB 04 ersätter AB 92 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat

  • ansvar,
  • ändringar och tilläggsarbeten,
  • information och kvalitet.

Ändringarna påverkar entreprenörens arbete från kalkylering till garantibesiktning. Det är därför viktigt att alla som arbetar med entreprenader tar del av reglerna.

AB 04 medför också att underentreprenörsavtalet AFU 99 har ersatts med AB-U 07 .

AB 04 säljs av Byggförlaget.

skriv ut

ANMÄL DIG TILL ENTREPRENÖRSSKOLANS UTBILDNINGAR

BI:s Entreprenörsskola håller kurser i entreprenadjuridik. Föreläsare är juristerna på BI Affärsavtal. 

Datum och orter för våra seminarier och kurser hittar du i Entreprenörsskolans kursprogram. Där kan du också anmäla dig direkt.

entreprenorsskolan.jpg