ABT 06 - allmänna bestämmelser för totalentreprenader

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet ska ta ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. ABT 06 ersätter ABT 94 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat

  • undersökningsskyldighet i anbudsskedet,
  • ansvar,
  • ändringar och tilläggsarbeten,
  • information och kvalitet.

Ändringarna påverkar entreprenörens arbete från kalkylering till garantibesiktning. Det är därför viktigt att alla som arbetar med entreprenader tar del av reglerna.

ABT 06 har medfört att underentreprenörsavtalet AFTU 99 ersatts med ABT-U 07.

ABT 06 säljs av Byggförlaget.

KONTRAKTSFORMULÄR till ABT 06 finns att ladda ner kostnadsfritt här

skriv ut