CONTAB 2003

CONTAB 2003 - allmänna bestämmelser för tillhandahållande och transport av containrar/flak för handels-, industri- och byggnadsavfall.

CONTAB 2003 är utarbetade i samarbete mellan Svenska åkeriförbundet, SÅ och Sveriges Byggindustrier, BI och ersätter de ensidiga bestämmelserna CONTAB 2000, som tidigare utarbetats av SÅ. De nya allmänna bestämmelserna harmoniserar med AB-systemet och tillvaratar även beställarens intressen. CONTAB 2003

skriv ut