Dotterbolag m.m.

Byggnadsindustrins Förlags AB (Byggförlaget)

Ger ut byggtrycksaker, dagböcker och blanketter och ägs till 100 procent av Sveriges Byggindustrier Service AB.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN

BYN är ett partssammansatt organisation vars syfte är dels att tillgodose företagens försörjning av yrkesarbetare med rätt kompetens, dels att verka för en väl fungerande grund- och färdigutbildning för såväl ungdomar som vuxna. I BYN samarbetar Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads och Seko. www.byn.se

Basta Online AB

Ägs av Sveriges Byggindustrier (40%) och IVL Svenska Miljöinstitutet. BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA- alternativt BETA-kriterierna. Systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper – till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner. www.bastaonline.se 

Galaxen Bygg AB

Ägs av Sveriges Byggindustrier (40 %) och de största byggföretagen. Galaxen Bygg medverkar vid rehabilitering av arbetslösa och långtidssjukskrivna med nedsatt funktion vars ursprungliga arbete har anknytning till byggsektorn genom möjlighet till arbete i placeringsföretag inom och utom byggsektorn. Galaxen Bygg stöder placeringsföretagen i rehabiliteringsprocessen och samarbetar med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. www.galaxenbygg.se

ID06 - Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. www.id06.se

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF instiftades 1983 och är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling. Ändamålet är att utveckla byggprocessen så att det skapas ett bättre affärsmässigt klimat för entreprenörer när det gäller att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. SBUF disponerar ca 50 miljoner kr årligen för bidrag till utvecklings- och forskningsprojekt. Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Ledarna, Byggnads och Seko. www.sbuf.se

 

skriv ut