Sveriges Byggindustrier Öst

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Öst! Vi verkar genom två lokala byggföreningar med kontor i Stockholm och Visby. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

Sveriges Byggindustrier (BI) Öst handlägger medlemsföretagens arbetsgivarfrågor medan branschfrågorna drivs av Stockholms Byggmästareförening och Gotlands Byggmästareförening.

Arbetsplatsanmälan (kännedomskopia): 
arbetsplatsanmalanbiost@sverigesbyggindustrier.se
Förhandlingsframställan: tvister.ost@sverigesbyggindustrier.se
LÖSEN: losenbiost@sverigesbyggindustrier.se

REGIONALA EVENEMANG

Alla evenemang hos BI Öst och Stockholms Byggmästareförening hittar du här: Kalendarium BI Öst/Stockholms BF

REGIONALA KONTAKTER

Företagsrådgivare kollektivavtal och arbetsrätt
Stockholm
Regionchef region Öst, vd Stockholms Byggmästareförening
Stockholm
Projektledare BF9K
Stockholm
Entreprenadjurist
Stockholm
Kommunikationsstrateg
Stockholm
Redovissningsekonom
Stockholm
Koordinator
Stockholm
Juristassistent
Stockholm
Administratör
Stockholm
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Stockholm
Arbetsrättsjurist
Stockholm
Evenemangsansvarig
Stockholm
Företagsrådgivare
Stockholm
Kursledare
Stockholm
Kommunikatör
Stockholm
Entreprenadjurist
Stockholm
Företagsrådgivare
Stockholm
Administratör
Stockholm
Chefsjurist BI Öst
Stockholm
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Stockholm
Kursadministratör
Stockholm
Receptionist/administratör
Stockholm
Företagsrådgivare/föreningschef Gotlands Byggmästareförening
Stockholm