Om kollektivavtal

Vanliga frågor och svar om kollektivavtal.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation som representerar arbetstagarna och en enskild arbetsgivare (hängavtal) eller en arbetsgivarorganisation som representerar företagen om vilka anställningsvillkor som ska gälla. Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar.

Vad är ett hängavtal?

Företag kan istället för kollektivavtal teckna ett hängavtal direkt med ett fackförbund.

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Det betyder att arbetsgivaren inte behöver vara ansluten till någon arbetsgivar- eller branschorganisation för att kunna använda samma villkor som finns i ett kollektivavtal. Hängavtalet kan också innehålla särskilt anpassade regler för företaget.

Kollektivavtalade försäkringar

Genom kollektivavtalet blir ni som arbetsgivare skyldig att teckna pensioneringsavtal för era anställda. Avtal tecknas om ITP med Collectum för tjänstemän. För SAF-LO-kollektivet tecknas pensioneringsavtal med Fora. Trygghetsförsäkringarna tecknas genom Fora.

Måste vi säga upp våra privata försäkringar?

Ja, i kollektivavtalet är det överenskommet att Fora och Collectum ska sköta branschens kollektivavtalade försäkringar.

Vad är det för skillnad på ett hängavtal och ett kollektivavtal?

Det är ingen skillnad på avtalet, det som skiljer sig åt är sättet att teckna avtalet på. 

Företag har en valfrihet att själva välja vilken modell som passar för just deras företag. Företag med få anställda kan i vissa fall föredra att teckna ett hängavtal med ett fackförbund jämfört med ett företag med många anställda som kan föredra att teckna kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation.

Vid en förhandling eller tvist omfattas medlemsföretag automatiskt av stöd och hjälp från arbetsgivarorganisationen medan företag med hängavtal själva måste förhandla med facket vid förhandling eller tvist.

Kan vi teckna hängavtal och behålla våra privata försäkringar?

Företag kan välja att behålla sina privata försäkringar men kan inte välja bort branschens kollektivavtalade försäkringar. Avtalets innehåll gällande branschens kollektivavtalade försäkringar är samma oavsett på vilket sätt avtalet är tecknat.

skriv ut