Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Pågående FoU-projekt

Avser projekt gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet..

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

CHECKLISTA FÖR OLYCKSÖVNINGAR I BYGGBRANSCHEN

Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer för och goda exempel på hur 3NS-modellen kan tillämpas på byggarbetsplatser. Modellen har hittills använts för olycksövningar inom framförallt hälso- och sjukvårdssektorn. I projektet genomförs totalt 3st övningar: två är av typen fullskalig övningsolycka på arbetsplats. En är av typen tabletop övning, som innebär en teoretisk olycksövning som genomförs vid sittande bord på ett kontor. En övningsledare driver ett scenario och kommer hela tiden med ny info till deltagarna som har till uppgift att lösa den fiktiva olyckan.  

Projektresultaten ska underlätta för byggföretag att träna såväl mindre som större olyckor enligt 3NS-metoden. I projektet tas en guide fram som underlättar för andra företag att göra liknande övningar. ”ESA” inom BI kommer att bidra till informationsspridning av resultaten.

Projektperiod: Mars 2019 – april 2020
BI-utskott: Fou-Väst
Projektansvarig: Erlandsson Bygg
Projektledare: Tobias Hagrenius, Erlandsson Bygg
E-postadress: tobias.hagrenius(at)erlandssonbygg.se

CHECKLISTA FÖR OLYCKSÖVNINGAR I BYGGBRANSCHEN

skriv ut