Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat certifieringsorgan

Sveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (SBcert).

Avtalet innebär att SBcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

400px_color.png

Nyheter
2018-11-16

Kunskapsdagar runt om i landet

Under hösten/vintern genomför vi Kunskapsdagar på inte mindre än 5 orter; Malmö, Göteborg, Jönköping, Linköping och Stockholm. Företag med abonnemang har fått en inbjudan. Väl mött!

Läs mer
2018-09-17

Ny Povelgrupp i Gävle

Inom kort startar vi ytterligare en företagsgemensam Povelgrupp med uppsamlingsplats Gävle. Vi har tre företag klara men har fortfarande plats för ytterligare något, så är ni med ert företag intresserade så tveka inte att höra av er!

Läs mer
2018-07-02

Ny Povelgrupp startar i väst 10 september

Glädjande nog kommer vi efter sommaren att starta upp ännu en företagsgemensam Povelgrupp med uppsamlingsort Göteborg med följande företag:

  • Vi tre Bygg AB, V Frölunda
  • E Edvardsson Bygg AB,  V Frölunda
  • E Edvardsson Byggresurs AB, V Frölunda
  • Annebergs Bygg & Anläggning AB, Kållered

Dessutom kommer vi ha deltagare med från Povelföretagen CS  Riv & Håltagning AB, RO Gruppen AB och P J Byggnads AB, som alla har fått nya ansvariga som behöver en ny genomgång.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut