Povel - byggindustrins verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Frågor och svar

Här nedan presenteras de vanligaste frågorna och svaren runt Povel.

Hur stort eller litet kan företaget vara för att införa Povel?

Vi har sagt att den primära målgruppen är 10-50 anställda, men egentligen finns det ingen gräns, utan det beror mer på företagets vilja och ambition.

Kan de så kallade S-företagen använda sig av Povel?

Povel kan med fördel användas av alla företag i byggbranschen, även specialföretagen. Ett av våra första pilotföretag är ett sådant.

Kan man inte bara köpa Povels material och köra igång?

Nej, vi tror det är av största vikt att man går utbildningen i Povel för att till fullo få insikt i alla delarna i systemet på ett pedagogiskt sätt. Däremot kommer en del av publikationerna säljas separat. 

Vad händer när man har gått utbildningen i Povel, släpps man bara vind för våg?

Nej, de företag som ansluter till Povel-abonnemanget får supportservice där det bl.a. ingår nätverk, nyhetsbrev, uppdateringar av material och en årlig kunskapsdag som hjälper företaget. Allt detta gör vi för att just inte släppa företagen, som du säger, vind för våg.

skriv ut