Povel - ledningssystemet för både små och stora byggare

Povelabonnemang/support

Ett abonnmangsavtal erbjuds de företag som genomfört introduktionen. I abonnemangssavgiften ingår förutom ett utvecklingsarbete av materialet och förankringsarbete mot övriga intressenter (t.ex. beställare och myndigheter) en support till anslutna företag i form av bl.a:

  • Telefonrådgivning
  • Uppdateringar av mallbiblioteket
  • Information om uppgraderingar av Povel material
  • Specialriktat Povelinformation till företagets kunder
  • Möjlighet att genomföra en så kallad Poveldiplomering
  • Förtaggade Povelmallar i Consultec och Byggsamverkan
  • Utvecklingsträff, som vanligtvis genomförs i seminarieform genom kunskapsdagar

Poveldiplomering och OPK

De företaget som ingår abonnemangsavtal har också möjlighet att genomföra en OPK, (Obligatorisk Povel Kontroll). En extern revision genomförs för att fastställa om företaget klarar kraven i OPK:n. Efter godkänd OPK får företaget ett Poveldiplom och rätten att kalla sig Diplomerat Povelföretag.

skriv ut