Povel - för ordning och reda på bygget och kontoret

Poveldiplomering/certifiering

Revisioner utförs av ackrediterat certifieringsorgan

Sveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (SBcert). Samarbetet innebär att SBcert genomför samtliga tredjepartsrevisioner för Poveldiplomeringar.

Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer, vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

Vidare erbjuder SBcert medlemsföretag ISO-certifiering till ett fast avtalspris som dessutom är extra förmånligt för de medlemsföretag som har Povel.
Povel är ett för byggbranschen anpassat ledningssystem som följer riktlinjerna i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

För mer information se www.sbcert.se

400px_color.png


Diplomering av Povelföretag och OPK 

De företag som ingår abonnemangsavtal har efter genomgången introduktion möjlighet att genomföra en OPK, (Obligatorisk Povel Kontroll). Efter godkänd OPK och genomförd revision blir företaget Diplomerat och företaget får rätten att kalla sig Diplomerat Povelföretag. Klicka här för att se vad en Poveldiplomering innebär.


Povel är certifierbart 

När det gäller kravuppfyllnad uppfyller Povel i sitt sista steg alla kraven som finns i ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001. Företagen väljer själva om de vill satsa på en heltäckande Poveldiplomering eller en enskild ISO-certifiering.


Viktigt att komma ihåg 

De företag som strävar mot en certifiering har på flera områden en förutbestämd ”muskelmassa” som måste byggas på ”skelettet”.
Detta säkerställs med de hjälpmedel som finns i Povel.

skriv ut