Povel - höjer kompetensen och ökar delaktigheten

Vad är Povel?

Många byggföretag har idag svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett
systematiskt sätt. Olika ledningssystem och standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå, är inte anpassade till verksamheten och sättet att arbeta. Många saknar också ett system som tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat verksamhetsledningssystem. Därför har vi utvecklat Povel.

Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. Povel ska också stimulera till lönsam företagsutveckling och höja branschens anseende.

Grundtanken bakom Povel är att

 • skapa ordning och reda,
 • integrera de olika systemen i företaget,
 • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag, 
 • stimulera till ökad arbetsberedning/planering, 
 • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar, 
 • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.

Povel är skelettet - företaget bygger musklerna

Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt. Vi erbjuder ett ”skelett” för företagets ledningsarbete. Företaget bygger sedan upp sina ”muskler” på ”skelettet” efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Hur mycket man ska fördjupa sig i de olika avsnitten är delvis upp till företaget. Kunskap om hur man bygger företagets ”muskler” olika mycket vilar på självinsikt och analys av företagets olika verksamheter - detta erbjuder Povel.

Viktigt att komma ihåg är dock att de företag som strävar mot en certifiering på flera områden har en förutbestämd ”muskelmassa” som måste byggas på ”skelettet”. Detta säkerställs med hjälp av de kravkriterier som ingår som ett hjälpmedel i Povel.

4 huvudavsnitt i Povel

Povel består av följande fyra huvudavsnitt:

 • Ledning
 • Resurser
 • Genomförande 
 • Mätning/analys/förbättring

Under varje avsnitt ligger ett antal underavsnitt som är viktiga för varje huvudavsnitt.

I grova drag kan man beskriva de olika huvudavsnitten så här:

 • Ledning - områden som ledningen i företaget måste ta ställning till och som ligger på ledningens ansvar. 
 • Resurser - ett antal resurser som måste till för att företaget ska fungera och för att vi ska kunna arbeta smärtfritt i nästa avsnitt som är... 
 • Genomförande - beskriver vår huvudprocess i företaget, från anbudsgivning till slutförande. 
 • Mätning/analys/förbättring - knyter ihop säcken och samlar ihop de tre andra huvudavsnitten för att sedan gå vidare och ständigt förbättra företaget.


skriv ut