Rådgivning Affärsavtal & entreprenadjuridik

Rådgivning

Affärsavtal & entreprenadjuridik

Du som  är medlem i Sveriges Byggindustrier är välkommen att kontakta oss för entreprenadjuridisk rådgivning. Det kan gälla entreprenadjuridiska frågor, upphandlingsfrågor och andra affärsjuridiska frågor som berör din verksamhet.

Du har rätt till en timmes kostnadsfri juridisk rådgivning per ärende. I vissa fall kan vi också företräda medlemsföretag i tvisteförhandlingar, både utom rätta och inför domstol eller skiljenämnd. I de fallen tar vi ut ett arvode till reducerat pris.

I vissa tvistesituationer (om två av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är eller riskerar att hamna i tvist med varandra) kan vi av naturliga skäl inte företräda något av företagen. I sådana tvister kan vi däremot, om medlemsföretagen gemensamt begär det, i stället åta oss att genom medling försöka lösa tvisten.


KONTAKTA VÅRA ENTREPRENADJURISTER

Klicka på din region i kartan för att få kontaktuppgifter till dina entreprenadjurister.


Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

HoverMap Inställningar (id: 444):

Norra norrland (url):

/radgivning-entreprenadjuridik/norra-norrland

Södra norrland (url):

/radgivning-entreprenadjuridik/sodra-norrland

Mellan (url):

/radgivning-entreprenadjuridik/mellan

Väst (url):

/radgivning-entreprenadjuridik/vast

Öst (url):

/radgivning-entreprenadjuridik/ost

Syd (url):

/radgivning-entreprenadjuridik/syd

skriv ut