Rådgivning Affärsavtal & entreprenadjuridik

Region Väst

Affärsavtal & entreprenadjuridik

Du som  är medlem i Sveriges Byggindustrier är välkommen att kontakta oss för entreprenadjuridisk rådgivning. Det kan gälla entreprenadjuridiska frågor, upphandlingsfrågor och andra affärsjuridiska frågor som berör din verksamhet.

Du har rätt till en timmes kostnadsfri juridisk rådgivning per ärende. I vissa fall kan vi också företräda medlemsföretag i tvisteförhandlingar, både utom rätta och inför domstol eller skiljenämnd. I de fallen tar vi ut ett arvode till reducerat pris.

I vissa tvistesituationer (om två av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är eller riskerar att hamna i tvist med varandra) kan vi av naturliga skäl inte företräda något av företagen. I sådana tvister kan vi däremot, om medlemsföretagen gemensamt begär det, i stället åta oss att genom medling försöka lösa tvisten.

kontakta våra entreprenadjurister


Har du andra frågor?
Här hittar du rådgivningen för kollektivavtal och arbetsrätt.
Här hittar du rådgivningen för arbetsmiljö
Här hittar du alla Sveriges Byggindustriers kontaktuppgifter


skriv ut