Dalarnas byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Ordinarie:
Jonas Björnbom, NCC AB
Mikael Göras, Daniel Hag Bygg AB
Daniel Lindén, Peab Anläggning
Mikael Lundin, Skanska Sverige AB
Sara Löfgren, Skanska Sverige AB
Tommy Lövenvik, HMB Construction AB
Anders Östlund, ByggPartner i Dalarna AB

Suppleanter: 
Anders Fyhr, ByggTjänst i Falun AB
Per Schönbeck, BBM Borlänge AB
Anders Skoglund, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Styrelseprotokoll

Styrelsens sekreterare: Mikael Granlund

Dalarnas Byggförening
c/o Sveriges Byggindustrier
Box 1958
791 19 Falun
Telefon: 023-58 160
Fax: 023-58 159

skriv ut