Linköpings byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige. 

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Lars Westin, Ordförande, Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB
Göran Lundström, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Robert Ohlsson, Peab Sverige AB
Benny Valtersson, Stångebro Bygg AB
Agneta Dagersten, Skanska Sverige AB
Morgan Lindstam, AB Lindstams Bygg
Jörgen Kernell, NCC Sverige AB

Suppleanter:

Kenneth Kågemyr, Bygg AB Bernhardsson & Carlsson
Annica Johansson, Teknova Byggsystem AB
Stefan Lindh, Calmstad Produktion AB

Styrelsens sekreterare: Cecilia Johansson

Linköpings Byggförening
Box 388
581 04 Linköping
Telefon: 013-25 30 59

skriv ut