Norrköpings byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen: 

Ulf Sjögren, Erik Sjögren Bygg AB
Tomas Fredriksson, AB SHC-Byggservice
Jonas Suomela, Peab Sverige AB
Niklas BrinkByggentreprenören Entreprenad i Norrköping AB
Senja Ljung, S M Entreprenad AB  
Lotta Lovén, Ivarssons Bygg i Norrköping AB, IBAB
David Johansson, FBB Finspångs Brunnsborrning AB

Suppleanter:  

Magnus Wärnelius, K A Project AB
Mattias Markström, NCC Sverige AB


Styrelsens sekreterare Jan Malmberg
 

Norrköpings Byggförening
Laxholmstorget 3
602 21 Norrköping

Telefon: 011-19 49 70

skriv ut