Södermanlands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Johan Karlsson, NCC AB, ordförande
Krister Karlsson, HMB Construction AB
Niklas Karlsson, Front AB
Jonas Bergström, NCC Construction Sverige AB
Paul Strand, PEAB Sverige AB
Marcus Wiklund, Byggmästarna i Nyköping AB
Ingvar Lindblom, I Lindbloms Golv & Byggservice
 

Suppleanter:

Hans Johansson, Sjötorps Bygg AB
Kristofer Estevie, Peab Sverige AB 

Styrelsens sekreterare: Marko Pöllänen

Södermanlands Byggförening
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: 016-15 54 80

skriv ut