Upplands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Maria Andersson, Markona AB
Gustav Bergstedt, Skanska Sverige AB
Ulf Hansson, NCC Construction Sverige AB, ordförande
Ronny Jansson, Credentia AB
Per Johansson, JM AB
Pär Karlsson, Byggconstruct Ullberg & Karlsson AB
Jan Liljestrand, Ramirent AB

Suppleanter:
Johan Eskilsson, Peab Sverige AB
Mattias Jansson, BBM i Uppsala AB
Emma Lindborg Pirtle, AB Lindborg & Söner

Styrelsens sekreterare: Anders Ragnarsson

Upplands Byggförening
Bangårdsgatan 13 2 tr
753 20 Uppsala
Tel: 018-56 61 20
Fax: 018-69 44 20
 

skriv ut