Norrbottens byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Stefan Erikxon, Nåiden Bygg, vice ordförande
Lars Englund, SA Englund
Peter Fahlblom, HÖ Allbygg, ordförande
Örjan Johansson, Skanska 
Urban Nilsson, Berggren & Bergman
Jonas Petersson, NCC
Christian Sjösten, Peab

Suppleanter:
Bodel Blom, Byggutrustning i Luleå
Erik Larsson, BD Bygg
Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg

Styrelsens sekreterare: Erik Ranängen

 

skriv ut