Västerbottens byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.


Ordinarie ledamöter för år 2019
Anton Johansson, Rekab Entreprenad AB
Per Linghult, VNB Byggproduktion AB
Fredrik Andersson, Contractor Bygg AB
Örjan Kallin, Skanska Sverige AB
Gunnar Ahlgren, OF Bygg KB
Thomas Persson, Balticgruppen Bygg AB
Per-Arne Falk, NCC Construction Sverige AB

Suppleanter för år 2019
Andreas Hellgren, Umeå Entreprenad AB
Hans Boija, Peab Anläggning AB
Mattias Lundström, MB Skelleftebygg AB
Mikael Gerklev, Svevia AB

Styrelsens sekreterare: Christer Johansson

Västerbottens Byggförening
c/o Sveriges Byggindustrier
Sveagatan 8
903 27 Umeå
Tel: 090-71 82 70
Fax: 090-77 43 50

skriv ut