Gotlands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Håkan Edblad, Wisab Bygg AB, ordförande
Kjell Ramström, Peab Sverige AB, vice ordförande
Jan Johansson, Zool Byggkonsult AB
Lennart Karlström, Karlströms Golv AB
Dan Kolmodin, Arriba Byggnads AB
Jonny Ruthström, Ruthström & Larsson Bygg AB
Oskar Johansson, Gutarnas Byggtjänst AB

Suppleanter:
Mattias Topcov, Gotlandsbyggen AB
Henrik Beijer, Gotlands Åkericentral AB
Ulf Nysell, Kibbas Snickarservice AB

Till Gotlands Byggmästareförenings hemsida >

Styrelsens sekreterare: Hans Åkerlund

Gotlands Byggförening inom Sveriges Byggindustrier
Bremergränd 4
621 56 Visby
Telefon: 0498-21 61 69
Fax: 0498-24 76 06

skriv ut