Södertälje byggförening

 From den 1 januari 2018 ingår BI Södertälje i BI Stockholm.

Medlemsföretagen i Södertälje behöver inte ändra sin tillhörighet, utan överförs med automatik till BI Stockholm. Detta innebär inga förändringar i medlemskapet jämfört med tidigare då all service redan ges från Stockholmskontoret.

Enligt beslut i regionstyrelsen den 17 oktober 2017, på förslag från styrelsen i BI Södertälje, omfattar region Öst from den 1 januari 2018 endast av två byggföreningar: BI Stockholm och BI Gotland.

Du når BI Stockholm här


  

skriv ut