Gävleborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.
     

Styrelsen:
Camilla Sjöstrand, Skanska Sverige AB, ordförande
Thomas Wallentin,  Peab Anläggning AB
Johan Ramstrand, NCC AB
Elina Iggbom, Pentab
Staffan Wallin, SW Bygg
Håkan Jansson, Gästriklands Byggställningar AB
Anna Peterson, PP Såg och Borr i Gävle AB
Eva Thor, adjungerad, Sveriges Byggindustrier

Suppleanter
Urban Öhman, Prenova Bygg& Projektutveckling AB
Stefan Ericsson, Bygg & Markplanering i Ljusdal AB
Henrik Bergström, Takringen Akustikbyggen AB

Styrelsens sekreterare: Anders Hansson

Gävleborgs Byggförening
Drottninggatan 27, 1 tr
803 11 Gävle
Telefon: 026-54 60 00

skriv ut