Östersunds byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Peter Burman, NCC AB, Ordförande
Marcus Olovsson, Industriställningar i Norrland AB, Vice Ordförande                    Ulf Bernhardsson, Trångvikens Bygg AB, Ledamot                                                    Kjell Alfredsson, H Nyströms Kakelaffär AB, Ledamot                                                Lars Mooe, Attacus Bygg AB, Ledamot                                                                        Ulf Lindström, Skanska Sverige AB, Ledamot                                                      Richard Mattsson, NCC AB, Ledamot

Suppleanter:                                                                                                                   Fredrik Axne, Treeab Bygg i Östersund AB                                                                 Kristoffer Torén, Toréns Entreprenad i Östersund AB                                               Thomas Edvinsson, Peab Sverige AB


Styrelsens sekreterare: Christin Andersson, Sveriges Byggindustrier

Östersunds Byggförening
Pedagogens väg 2
831 40 Östersund
Tel: 063-14 10 97
Fax: 063-13 77 57
 

skriv ut