Blekinge byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Jörgen Johansson, Peab Asfalt AB ordförande
Joakim Andersson,
 Dynacon Construction Blekinge AB, vice ordförande
Anders Jonasson, JSB AB
Mattias Andersson, Skanska Sverige AB
Mikael Jonasson, Mikael Jonasson Bygg AB                                        
Emma Berglund, NCC Sverige AB
Niclas Möller, Sölvesborgs Byggnads AB

Suppleanter:
Martin Odin, Gullins Måleri & Golv AB
Anders Lindkvist, Sölvesborgs Kakelservice AB
Magnus Blomqvist, Byggarna.nu Karlskrona AB 


Styrelsens sekreterare: Johanna Appelgren

Blekinge Byggförening
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Telefon: 0455-545 40 
Fax: 0455-101 40

att ta ställning till verksamhetsplan
skriv ut