Hallands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Beatrice Fredriksson, Peab Sverige AB, ordförande
Niklas Andersson, NCC AB
Martin Bengtsson, B. Sjögren i Halmstad AB
Kristian Jensen, Kakel och Byggkeramik AB Falkenberg
Anna Källström, Skanska Sverige AB
Roger Persson, AF Bygg Syd AB
Roland Turesson, Turessons Bygg i Varberg AB

Suppleanter:
Claes Fogelberg, MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB
Tony Nilsson, Peterson & Hansson Byggnads AB

Styrelsens sekreterare: Martin Klang

Hallands Byggförening
Ljungbergsgatan 28
302 35  HALMSTAD

Telefon:  035-19 24 91

 

skriv ut