Kalmar byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Robert Nilsson, Byggfirma Folke Nilsson AB, ordförande
Henrik Albrektsson, Byggnads AB O.G. Ohlsson
Martin Johansson, Entreprenad AB Stele
Jonas Kristiansson, NCC AB
Per Karlsson, NCC AB
Jonny Lindström, Hagbloms Golv AB
Rickard Karlzén, Peab Anläggning AB

Suppleanter:
Anders Carlsson, Svensk Entreprenad AB
Fredrik Karlsson, Peab Sverige AB
Thomas Leijon, Skanska Sverige  Styrelsens sekreterare: Göran Elmquist

Kalmars Läns Byggförening
Södra Långgatan 56
392 31 Kalmar
Telefon: 0480-42 91 50
Fax: 0480- 888 13

skriv ut