Kronobergs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Jörgen Andersson, Skanska Sverige AB, ordförande
Per Andersson, Ljungby Golv
Staffan Dahlström, GBJ Byggnads AB
Per-Olof  Strandberg, BBM Golventreprenader AB
Stanley Englund, PEAB i Sverige AB
Håkan Stjernqvist, Dynacon Construction AB
Niclas Couchér, NCC AB

Suppleanter:
Mats Hylén, NCC AB
Magnus Olsson, JSB AB
Tina Jakopson. Värends Entreprenad AB

 

Styrelsens sekreterare: Therese Granstrand

Kronobergs Läns Byggförening
World Trade Center Växjö
Södra Järnvägsgatan 4 A
352 29 Växjö

Telefon: 0470-74 84 19/00
Fax: 0470-122 55

skriv ut