Bohus Norra Älvsborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

 • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
 • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
 • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
 • att ta ställning till verksamhetsplan;
 • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
 • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
 • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
 • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelse:

 • Peter Johansson, Sjuntorps Bygg AB,  ordförande
 • Peter Andersson, Sven Johansson Bygg AB,  vice ordförande 
 • Robert Angmyr, NCC AB 
 • Mikael Lilja, CeJi Sanering AB 
 • Jonas Torstensson, Tommy Byggare AB
 • Sebastian Bleckert, Peab AB
 • Anders Ericsson, Skanska Sverige AB


Suppleanter:

 • Fredrik Karlsson, BFK Bygg AB 
 • Ingvar Lindsta, Stenab AB
 • Robert Uthberg, Tuve bygg AB


Styrelsens sekreterare: Pernilla Irewährn

Bohus-Norra Älvsborgs Byggförening
Trädgårdsgatan 6
451 31 UDDEVALLA
Telefon: 0522-65 29 32

skriv ut