Skaraborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplan;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Peter Lennartsson, Skeppsviken AB      Ordförande
Viktor Hresan, Asplunds Bygg AB  
Mikael Nykvist, Erlandssons Bygg   
Fredrik Ottosson, Ottossons Golv    
Tobias Häggholm, NCC       
Martin Klaesson, PEAB                                               
Peter Tapper, SKARAB  
Robert Ruter, Skanska Sverige AB          
Daniel Dahlberg, NCC                                                
Anders Lund, B&L Lund AB              
Johan Andersson, NLE                                             
Bo Johansson, Artigs Bygg                                   


Styrelsens sekreterare: Maria Skoog

Skaraborgs Byggförening
Box 92110
541 02  Skövde
Tel: 0500-46 43 30

Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening / Stipendier                                           

skriv ut