Värmlands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till verksamhetsplant;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Anders Johansson, Veidekke
Nils Staffansson, Peab Sverige AB
Göran Elm, Elms Byggnadsfirma AB
Per Ericsson, Karlstads Byggtjänst, AB
Tomas Larsson, BBM i Karlstad AB
Staffan Åbjörn, NCC AB
Mattias Andersson, Skanska

Suppleanter:
Olof Rudin, AB Herbert Sjöström
Mario Larsson, Arnerssons Betonghåltagning AB
Stefan Lind, Hus o bygg


Styrelseprotokoll

Styrelsens sekreterare: Ulf Zakrisson

Värmlands byggförening
Drottninggatan 21
652 25  Karlstad
Tel: 054-12 07 62
Fax: 054-15 71 38

skriv ut