Servicebolagets organisation

Sveriges Byggindustrier samordnar och driver såväl lokala som nationella bransch- och arbetsgivarfrågor genom 25 lokala kontor och ett nationellt kansli i Stockholm. 

orgschema2018.JPG

Verksamhetsområden

Verksamheten vilar på tre ben; Arbetsmarknad, Näringspolitik och Bransch- och medlemsutveckling.

verksamhet.JPG

skriv ut