BI Syd - Skåneöverenskommelsen - ctl00_cph1_imgMain

Skåneöverenskommelsen

Denna överenskommelse är framtagen för att klargöra tillvägagångssättet för arbetsgivarna vid prestationslön enligt Byggavtalet § 3, minimera och förenkla tolkningarna kring tillämpningen av Byggavtalet samt förhindra eventuella tvister. Överenskommelsen är baserad på gällande Byggavtal.

Överenskommelsen ska reglera hantering vid prestationslöneförhandling liksom under produktionens gång och vid avstämning/utbetalning av prestationslön.

Avsikten med överenskommelsen är att skapa ordning och reda i hanteringen av prestationslön under en längre tidsperiod, vilket i förlängningen ska stimulera till en god arbetsinsats, god produktivitet och långsiktig löneutveckling, men även för att skapa samförstånd och bidra till likformighet mellan företagen gällande hanteringen av prestationslön.

Ladda ner:

Bilagor till överenskommelsen:

Företag som tillämpar gemensam överenskommelse avseende hantering av prestationslöner inom Skåne:

Skanska Sverige AB
NCC Construction Sverige AB
Byggmästar´n i Skåne
MVB Syd AB
Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
JM AB
John Svensson Byggnadsfirma AB
JR Byggnads AB
Veidekke Entreprenad AB
Strabag Sverige AB
Knut Edstrands Byggnads AB
Nimab Entreprenad AB
Peab Sverige AB
Peab Anläggning AB
Erlandssons Bygg i Syd AB
Intermur AB                                     Serneke Group AB                             Thages i Skåne AB
KONTOR OCH MEDARBETARE BI SYD

skriv ut

KONTAKTPERSONER

Niklas Arvidsson
Regional löne- och avtalssamordnare

Lennart Wallander
Nationell löne- och avtalssamordnare