Skola & BYggutbildning

Skola & Byggutbildning

Arbetet inom Skola & Byggutbildning inriktas på att öka antalet sökande till byggutbildningar och stärka kontakten mellan byggindustrin och utbildningsväsendet i syfte att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Vi strävar efter en mångfald inom branschen.

Målet är att arbetskraftsutbudet ska motsvara byggsektorns behov. 

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose branschens behov av nya medarbetare från bl.a. skolan och att öka intresset för en framtid inom branschen. Det kan också handla om att behålla den arbetskraft man har.

Inom området Kompetensförsörjning ryms ett stort antal aktiviteter inom Sveriges Byggindustrier. En viktig del är den avtalsbundna verksamheten i BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Här sker också en viktig del av samverkan med gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Vi medverkar också i Arbetsförmedlingens samverkansorgan, det Nationella Branschrådet för Bygg och i de regionala Byggbranschråden. Inom Svenskt Näringsliv sker också ett samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor. Ett nordiskt nätverk träffas varje år för att diskutera gemensamma frågor och för att lära av varandra.

Rekryteringsfrågorna är en annan omfattande verksamhet. Vi tar fram olika typer av information som kanaliseras via trycksaker, datamedia och webben www.byggare.com. Ett målmedvetet arbete pågår också för att i större utsträckning samarbeta med andra organisationer kring rekrytering till samhällsbyggandet. Se mer av detta under Aktuella aktiviteter.

Mer om Kompetensförsörjning

Nyheter
2019-06-13

Ny utbildning för brandfarliga arbeten

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med SVEBRA gjort ett gemensamt initiativ till att ta fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten under namnet Brandfarliga Arbeten. Här berättar Peter Andersson, utvecklingsansvarig på Sveriges Byggindustrier, mer om utbildningen. 

Läs mer
2019-04-11

Nu startas Byggbranschens Utbildningscenter

Från den 1 maj 2019 är Byggbranschens Utbildningscenter en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen. Det är Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet som går samman.

Läs mer
2019-01-30

14.000 nya utbildningsplatser för yrkeshögskolan

Vilka Yrkeshögskoleutbildningar som beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, presenterades i dagarna. Av totalt 1105 inkomna ansökningar om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14.171 platser med start redan 2019.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut