Aktuella aktiviteter

BI bedriver ett stort antal rekryteringsaktiviteter. Tidningar och mediareklam för ut byggbranschens alla möjligheter inom yrken och utbildningar. Byggutbildningarna är i dagsläget attraktiva både inom gymnasieskolan, kvalificerad yrkesutbildning (KY) och högskola/universitet. 

Byggare.com

Webbplatsen www.byggare.com har ambitionen att ge den bästa informationen om jobben i byggindustrin och utbildningarna på alla nivåer som leder dit. 

Constructionskills Sweden

Construction Skills Sweden är en plattform för byggbranschens samverkan kring yrkestävlingar för ungdomar. Grunden läggs på de lokala gymnasieskolorna och vi deltar i Yrkes-SM, EM och VM. Syftet är att höja kvaliteten i yrkesutbildningarna, öka de enskilda yrkenas attraktionskraft och på sikt bidra till att lösa kompetensförsörjningen. 

Byggindustrins Yrkesnämnd BYN)ByggnadsMaskinentreprenörernaSveriges ByggindustrierSvensk Byggtjänst och Seko står bakom satsningen.

Future City

FC_Guld.pngFuture City är tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. Obs! Tävlingen pausas 2019. Mer information kommer under 2020.

Future City är en ämnesöverskridande tävling för årskurs 6-9. I Future City möts skola och näringsliv för att bygga framtidens stad. Uppgiften kräver bland annat kreativitet, lagarbete och förmåga att lösa problem.

Mer information finns på www.futurecity.nu

Nätverket KIA

Vi har redan i dag brist på nyutbildad arbetskraft med kompetens inom anläggning/infrastruktur. Detta gäller alla nivåer, från gymnasieskola till högskola. Totalt sett är antalet nybörjare på de bygginriktade utbildningarna tillfredsställande men alltför få inriktar sig mot anläggning.

För att påverka skolor, elever och deras rådgivare har branschen bildat KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen). I regionala arbetsgrupper och en nationell, sammanhållande arbetsgrupp bestående av branschföreträdare med anläggningsperspektiv vill vi stärka den anläggningsinriktade utbildningen. Fler utbildade med intresse och kompetens samt god kvalitet i utbildningen är det gemensamma målet.

Nätverket består av Trafikverket samt Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) med medlemsföretag och BI med medlemsföretag.

Mer information om KIA.

Vill du medverka i arbetet eller har andra frågor kan du vända dig till Lars Tullstedt.

BYN-aktiviteter

Många av Sveriges Byggindustriers medarbetare ute i landet är involverade i olika former av aktiviteter kopplade till yrkesutbildningen och verksamheten i BYN. Verksamheten styrs av de partssammansatta regionala yrkeskommittéerna. Floran av aktiviteter varierar över landet och handlar bl.a. om besök i grundskolan, deltagande i lokala "öppna hus" och mycket mer.

Är du studievägledare?

Organisationerna bakom Samhällsbyggarna ser studie- och yrkesvägledare som en mycket viktig informationskälla för elevernas fortsatta val inom skolsystemet och ställningstaganden inför det kommande yrkeslivet. Vi vill utveckla vår förmåga att förklara vad jobben i samhällsbyggnadssektorn går ut på och har därför en ambition att förse studievägledare med mer specialiserad information. Vi har därför tagit fram en broschyr som vänder sig till studievägledare och andra som behöver veta mer om sektorns jobb och vägarna dit. Broschyren sänds ut till alla studievägledare men kan också beställas via länken här.

Vi som står bakom Samhällsbyggarna är Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Lantmäteriet, Måleriföretagen, Plåtslageriernas riksförbund, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket och Installatörsföretagen.

Gilla oss på Facebook

skriv ut


logo.pngKIA.png


Logo_low.jpg