Faktablad skolsystemet

De bygginriktade utbildningarna i gymnasieskolan, inom yrkeshögskolan och på högskola/universitet behöver samverkan med branschen för att utvecklas på rätt sätt. Detta kräver givetvis en aktiv medverkan från företag och Sveriges Byggindustrier (BI). 

För att ge dem som medverkar i olika samarbetsråd en grundläggande information har BI Kompetensförsörjning tagit fram faktablad. Bladen ger kortfattade beskrivningar av regelverk och begrepp som används i utbildningarna. Bladen innehåller också rekommenderade prioriteringar som utarbetades under en konferens hösten 2011 och är uppdaterade januari 2015. 

Faktablad:

skriv ut